Şartlar ve Koşullar

***

Şartlar ve Koşullar Nedir?

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyimimizi geliştirmek için Cookie (Şartlar ve Koşullar) kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Şartlar ve Koşullar kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Şartlar ve Koşullar (“Terms and Conditions”) Nedir?

Şartlar ve Koşullarler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Şartlar ve Koşullarler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Şartlar ve Koşullar Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Oyunfor, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Şartlar ve Koşullarler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Şartlar ve Koşullarlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.

Platform’da kullanılan Şartlar ve Koşullarlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek Şartlar ve Koşullarlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Şartlar ve Koşullarlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Şartlar ve Koşullarlerin kullanılmasını engelleme, Şartlar ve Koşullar kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Şartlar ve Koşullarleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Şartlar ve Koşullarlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 • Google Analytics tarafından yönetilen Şartlar ve Koşullarleri kapatmak için tıklayınız.

 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı Şartlar ve Koşullarler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

 • Mobil cihazlar üzerinden Şartlar ve Koşullarleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

 • Criteo tarafından yönetilen Şartlar ve Koşullarleri kapatmak için tıklayınız.

Hangi Haklara Sahipsiniz? 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. İlgili haklar, sizin tarafınızdan (kişisel veri hakkı sahibi) yazılı ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden tarafımıza iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerinde tarafımızca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplerinize ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, bizim tarafımızdan belirlenen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklı kalmaktadır.

Rıza ve Politika’daki Değişiklikler

Politika ile size Şartlar ve Koşullar kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Şartlar ve Koşullar tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemekteyiz. Bu minvalde Web sitesinde yer alan Şartlar ve Koşullar bilgilendirme uyarısının tarafınızda kapatılması ve Web sitesinin kullanılmaya devam edilmesi halinde Şartlar ve Koşullar kullanımına tarafınızca rıza verildiği kabul edilmektedir. Şartlar ve Koşullar tercihlerinizi değiştirme imkânınız her zaman saklıdır. Politika hükümleri dilendiği zaman tarafımızca her zaman değiştirilebilir. Güncel Politika Web sitemizde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.